தமிழ் சிறுவன்

தமிழ் ஜோக்ஸ் படித்து மகிழுங்கள்

தமிழ் சிறுவனின் வாழ்த்து!
என் இனிய தமிழ் கணணி பார்வையாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துகொள்கிறேன்
தங்கள் வருகைக்கு நன்றி மீண்டும் வருக!